Kontakt

E-post lista

A public mailing list for GNU Taler is hosted at https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/taler, archived here. You can send messages to the list via email to taler'AT'gnu.org.

Allmänna frågor

Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på contact AT taler.net .

Rapportera fel

Vi spårar öppna funktionsförfrågningar och fel i vår Felhanterare, som delas med GNUnet-projektet. Du kan också rapportera fel eller funktionsförfrågningar till e-postlistan.

Kontakta individer

Projektmedlemmar kan i allmänhet nås på EFTERNAMN'AT'taler.net . Alla medlemmar kan ta emot GnuPG-krypterade e-postmeddelanden.

Chat

Vi diskuterar ofta frågor med hjälp av Mumblegnunet.org. Kom gärna till oss i lobbyn eller i utvecklarrummen.

Ledningsgrupp

För icke-tekniska kommersiella förfrågningar, kontakta ceo AT taler-systems.com.

IRC

Denna sida skapades enbart med fri programvara .

Taler och föreskrifter

Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på contact AT taler.net .

Mottagning

If you want to contribute to GNU Taler you can send us an email to onboarding'AT'taler-systems.com or look up open positions and job opportunities.

Public Relations and Media Contact

Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på contact AT taler.net .