Kontakt

E-post lista

En arkiverad, offentlig e-postlista för GNU Taler ligger på https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/taler (arkiv). Du kan skicka meddelanden till listan på taler@gnu.org.

Kontakta individer

Projektmedlemmar kan i allmänhet nås på EFTERNAMN@taler.net . Alla medlemmar kan ta emot GnuPG-krypterade e-postmeddelanden.

Chat

Du hittar några projektmedlemmar i IRC-kanalen #taler irc.freenode.net .

Rapportera fel

Vi spårar öppna funktionsförfrågningar och fel i vår Felhanterare, som delas med GNUnet-projektet. Du kan också rapportera fel eller funktionsförfrågningar till e-postlistan.

Allmänna frågor

Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på contact AT taler.net .

Ledningsgrupp

För icke-tekniska kommersiella förfrågningar, kontakta ceo AT taler.net .