Kontakt

E-post lista

A public mailing list for GNU Taler is hosted at https://lists.gnu.org/mailman/listinfo/taler, archived here. You can send messages to the list via email to taler'AT'gnu.org.

Allmänna frågor

Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på contact'AT'taler.net.

Rapportera fel

Vi spårar öppna funktionsförfrågningar och fel i vår Felhanterare, som delas med GNUnet-projektet. Du kan också rapportera fel eller funktionsförfrågningar till e-postlistan.

Kontakta individer

Projektmedlemmar kan i allmänhet nås på EFTERNAMN'AT'taler.net . Alla medlemmar kan ta emot GnuPG-krypterade e-postmeddelanden.

Chat

Vi diskuterar ofta frågor med hjälp av Mumblegnunet.org. Kom gärna till oss i lobbyn eller i utvecklarrummen.

Ledningsgrupp

För icke-tekniska kommersiella förfrågningar, kontakta ceo'AT'taler-systems.com.

Gemenskap

Vårt communityforum för Taler finns på Integration Community Hub (TALER ICH).

Taler och föreskrifter

Du kan nå vår marknadsföringschef som hanterar dina förfrågningar genom att skicka ett e-postmeddelande till sales'AT'taler.net respektive marketing'AT'taler.net.

Mottagning

If you want to contribute to GNU Taler you can send us an email to onboarding'AT'taler-systems.com or look up open positions and job opportunities.

Public Relations and Media Contact

Du kan nå en grupp projektmedlemmar som hanterar allmänna frågor på press'AT'taler.net.