Hur är Taler relaterat till Bitcoin eller Blockchains?

Taler kräver ingen Blockchain-teknik och baseras inte heller på proof-of-wor eller någon annan distribuerad konsensusmekanism. Istället är Taler baserad på blinda signaturer. Det är dock teoretiskt möjligt att kombinera Taler med peer-to-peer-kryptovalutor som Bitcoin.

Det skulle dock vara möjligt att föra över mynt i Bitcoin till en Taler-plånbok (med lämplig växling), vilket skulle ge vissa fördelar jämfört med vanliga Bitcoin, såsom omedelbar bekräftelse.

Var lagras saldot i min plånbok?

Din plånbok lagrar digitala mynt och din dator håller reda på ditt saldo. Växlingskontoret håller medel som matchar alla outnyttjade mynt på ett spärrat bankkonto.

Vad händer om jag förlorar min plånbok?

Eftersom de digitala mynten i din plånbok är anonyma så kan växlingskontoret inte hjälpa dig att återfå en förlorad eller stulen plånbok. Precis som med en fysisk plånbok för kontanter är du själv ansvarig för den.

Risken kan minskas genom att säkerhetskopiera plånboken eller hålla saldot rimligt låg.

Vad händer om min dator blir hackad?

Vid en läcka i en av dina enheter kan en hackare spendera mynt från din plånbok. Genom att regelbundet kontrollera ditt saldo kan du avslöja om din enhet har hackats.

Kan jag skicka pengar till en vän med Taler?

Om din vän säljer varor eller tjänster till dig i utbyte mot en betalning kan de enkelt sätta upp en Taler-säljare och ta emot betalningen på sitt bankkonto.

Framtida versioner av Taler-plånboken kan också göra det möjligt att direkt överföra mynt mellan vänner.

Hur hanterar Taler betalningar i olika valutor?

Talerplånböcker kan lagra digitala mynt som motsvarar flera olika valutor som euro, amerikanska dollar eller bitcoins.

Taler erbjuder för närvarande inte konvertering mellan valutor.

Hur skyddar Taler min integritet?

Din plånbok lagrar digitala mynt som är blint signerade av ett växlingskontor. Användningen av en blind signatur skyddar din integritet eftersom det förhindrar växlingskontoret från att veta vilket mynt det signerade eller vilken kund.

Hur mycket kostar det?

Taler-protokollet tillåter växlingskontor att ställa in sina egna avgifter, så att operatörer kan ta avgift för att ta ut, sätta in, uppdatera eller återbetala mynt. Operatörer kan också ta ut avgifter för att stänga saldon och för banköverföringar till handlare. Säljare kan välja att täcka några av de avgifter som kunderna får. De faktiska transaktionskostnaderna uppskattas till cirka 0,001 cent / transaktion (till höga transaktionsnivåer, avskrivna över miljarder transaktioner, exklusive migrationskostnader). Observera att detta är en tidig uppskattning, detaljer kan bero på värd- och säkerhetskopieringskrav från tillsynsmyndigheter och kan därför lätt bli 10 gånger högre.

Fungerar Taler med internationella betalningar?

Taler's plånbok stöder flera valutor, men systemet stöder för närvarande inte konvertering mellan valutor. I princip kan dock en enhet skapas som accepterar insättningar i en valuta och tillåter uttag i en annan valuta. Men regulatoriska krav vara väldigt komplicerade. Fokus för Taler är dagliga betalningar, så vi har inga planer på att stödja valutakonvertering inom en snar framtid.

Hur relaterar Taler till (det europeiska) direktivet om elektroniska pengar?

Vi tror att det europeiska direktivet om elektroniska pengar utgör en del av regelverket som ett Taler-växlingskontor för Euro skulle behöva följa.

Vilken bank skulle garantera omvandlingen mellan Taler-mynt och bankpengar till vanliga bankkonton?

Växlingskontoret skulle drivas av en bank eller i samarbete med en bank, och den banken skulle hålla pengarna spärrade. Observera att denna bank kan vara en vanlig bank eller en centralbank för en elektronisk valuta. Oavsett, skulle banken falla under respektive bankregelverk som skulle skapa en anledning till att konsumenterna skulle tro på omvandlingen från Taler-mynt till vanliga pengar.

Till vem skulle konsumenter klaga på i händelse av bristande omvandling eller bristande efterlevnad?

Varje växlingskontor bör granskas av en eller flera oberoende revisorer. Säljare och konsumentplånböcker rapporterar automatiskt till revisorerna, men revisorer kan också manuellt inhämta rapporter. Revisorerna förväntas göra sina rapporter tillgängliga för respektive tillsynsmyndighet, eller till och med för allmänheten.

Finns det några projekt som redan använder Taler?

Vi känner till flera företag som driver försök eller har utvecklat fungerande prototyper. Vi diskuterar också med flera vanliga banker och flera centralbanker om projektet. Det finns för närvarande inga produkter på marknaden ännu, och vi tror att detta skulle vara för tidigt med tanke på projektets tillstånd (se även vår bugtracker för en lista över öppna problem).

Stöder Taler återkommande betalningar?

Idag stöder inte vår plånbok återkommande betalningar. Återkommande betalningar, där vissa fasta belopp betalas regelbundet, är i teorin möjliga med Taler, men de kommer med några försiktighetsåtgärder. Specifikt kan återkommande betalningar bara fungera om Taler-plånboken är igång och online runt önskad tid. Med tanke på deras upprepande karaktär är de dessutom länkbara och kan användas för att avanonymisera användaren som gör den återkommande betalningen, till exempel genom att tvinga användaren offline vid tidpunkten för betalningen och observera att det då inte sker i tid. Slutligen fungerar inte Taler-plånboken med kredit och därför måste användaren se till att ha en tillräckligt saldo för att den återkommande betalningen ska göras. Ändå kan de vara användbara, och en framtida version av Taler-plånboken kommer sannolikt att stödja dem. Men det här är inte en funktion som vi just nu inriktar oss mot i Taler 1.0.