GNU Taler: Links and Information for Code Development

Developer Services

Git depolarımız

Tüm GNU Taler için Git depolarımız.

lcov sonuçları

Test paketimiz için kod kapsamı analizinin sonuçlarını gösterir.

Sürekli entegrasyon

Sürekli entegrasyon ve dağıtım, Buildbot'umuz tarafından yönetilir.

Internationalization

Using our Weblate service, everyone in the community can contribute with translations to the web pages and the GNU Taler applications.

Twister

HTTP modifying man-in-the-middle proxy to test error handling.

Experimental Work

SMC Auctions

Secure multiparty auction protocol (future Taler Exchange extension).

Banka Entegrasyonu

Accept GNU Taler payments on your MCH 2022 badge.

Sürekli entegrasyon

Eposta listesi

Resmi GNU Taler posta listesi.

IRC

IRC kanalımız Libera'da #taler'dır.

Hata Takip Sistemimiz

Hatalar ve özellik istekleri için hata izleyicimiz.

İlk katılım

Taler.net kurulumumuzun açıklaması ve nasıl katkıda bulunulacağı.