GNU Taler: Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan van összefüggésben a Taler a Bitcoinnal vagy a Blockchainnel?

A Taler nem igényel semmilyen Blockchain-technológiát, és nem alapul proof-of-work-en vagy más elosztott konszenzus-mechanizmuson. Ehelyett a Taler vak szignatúran alapul. Elméletileg azonban lehetséges a Taler kombinálása olyan peer-to-peer kriptopénzekkel, mint a Bitcoin.

Lehetséges lenne ugyanakkor Bitcoinban megnevezett érméket kivenni egy Taler tárcába (megfelelő átváltással), ami a sima Bitcoinhoz képest bizonyos előnyökkel járna, például közvetlen igazolási idővel.

Hol tárolják a pénztárcámban lévő egyenleget?

A pénztárca tárolja a digitális érméket, és így végső soron a számítógépen van az egyenlege. A tőzsde az összes el nem költött érmének megfelelő pénzeszközöket egy letéti bankszámlán tartja.

Mi történik, ha elveszett a pénztárcám?

Mivel a pénztárcájában lévő digitális érmék névtelenek, a tőzsde nem tud segíteni az elveszett vagy ellopott pénztárca visszaszerzésében. Csakúgy, mint egy valódi készpénztárca esetében, Ön felelős annak biztonságban tartásáért.

A pénztárca elvesztésének kockázata csökkenthető, biztonsági mentések készítésével vagy az egyenleg ésszerűen alacsonyan tartásával.

Mi történik, ha a számítógépemet megtámadják?

Ha valamelyik eszköze kompromittálódik, a támadó elkölthet érméket a pénztárcájából. Ezért a tárcában lévő készletet rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az esetleges betörést vagy elvesztést azonnal észlelni lehessen. Ha egy érmét egyszer már felhasználtak fizetésre, másodszor már nem lehet elkölteni. Fizetéskor a Taler Exchange ellenőrzi, hogy egy érmét már felhasználtak-e, és így megakadályozza, hogy ugyanazt az érmét többször is kiadják.

Tudok pénzt küldeni a barátaimnak a Talerrel?

A Taler támogatja a pénztárcák közötti push-and-pull fizetéseket (más néven peer-to-peer fizetéseket). Habár a fizetés látszólag közvetlenül a pénztárcák között történik, technikailag a műveletet a fizetési szolgáltató közvetíti, amelynek általában jogilag kötelessége azonosítani a pénz címzettjét, mielőtt engedélyezné a tranzakciót.

Hogyan kezeli a Taler a különböző pénznemekben történő fizetéseket?

A Taler pénztárcák több különböző pénznemnek, például eurónak, amerikai dollárnak vagy bitcoinoknak megfelelő digitális érméket is képesek tárolni.

A Taler jelenleg nem kínál átváltási lehetőséget a különböző pénznemek között.

Hogyan védi a Taler a személyes adataimat?

A pénztárcája olyan digitális érméket tárol, amelyeket a Taler Exchange vakon aláírt. A vak aláírás használata védi a személyes adatait, mivel megakadályozza, hogy a Taler Exchange megtudja, melyik ügyfél számára melyik érmét írta alá.

Mik a költségek? Mik a díjak?

A Taler protokoll lehetővé teszi bármely Exchange-üzemeltető számára, hogy saját díjstruktúrát állítson fel, hogy díjakat állapítsanak meg az érmék kivonásáért, befizetéséért, frissítéséért vagy visszatérítéséért. Az üzemeltetők a tartalékok lezárásáért és a kereskedőknek történő (összesített) átutalásokért is felszámíthatnak díjakat. A kereskedők dönthetnek úgy, hogy fedezik az ügyfelek által fizetendő díjak egy részét. A tényleges tranzakciós költségek a becslések szerint 0,001 cent/tranzakció körül alakulnak (magas tranzakciós ráták esetén, több milliárd tranzakcióra amortizálva, a migrációs költségek nélkül). Megjegyzendő, hogy ez egy korai becslés, a részletek függhetnek a szabályozó hatóság tárhely- és tartalékolási követelményeitől, és így könnyen lehet, hogy a költségek 10x magasabbak.

A Taler működik nemzetközi fizetésekkel?

A Taler pénztárcája több pénznemet is támogat, de a rendszer jelenleg nem támogatja a pénznemek közötti átváltást. Elvileg létrehozható lenne egy olyan entitás, amely egy pénznemben fogad el befizetéseket, és egy másik pénznemben engedélyezi a kifizetéseket. Mégis, a szabályozási akadályok ebben az esetben általában különösen bonyolultak. A Taler esetében a hangsúly a mindennapi fizetéseken van, ezért a közeljövőben nem tervezzük a valutaváltás támogatását.

Hogyan kapcsolódik a Taler az (európai) elektronikuspénz-irányelvhez?

Úgy véljük, hogy az e-pénzről szóló irányelv és annak nemzeti jogba való átültetése a szabályozási keret egyik eleme, amelyet a Taler-exchange teljesítenie kell ahhoz, hogy euróban történő foglalások feldolgozására képes legyen.

Melyik bank felelne a Taler érmék és a hagyományos bankszámlákon lévő pénz közötti átváltást?

Az exchange-t egy bank vagy egy bankkal együttműködve működtetné, és ez a bank tartaná a pénzeszközöket letétben. Megjegyzendő, hogy ez a bank lehet egy hagyományos bank vagy egy központi bank is, központi banki elektronikus valuta esetében. Ettől függetlenül a bank a vonatkozó banki szabályozás hatálya alá tartozna, amely megalapozza, hogy a fogyasztók miért bíznának a Taler-érmék hagyományos bankpénzre váltásában.

Kihez fordulhatnak panasszal a fogyasztók az átállás elmaradása vagy meg nem felelés esetén?

Technikai szempontból minden tőzsdét egy vagy több független könyvvizsgáló auditál. A kereskedők és a fogyasztói pénztárcák bizonyos problémákat automatikusan jelentenek az auditoroknak, de az auditorok a problémák manuális benyújtására is biztosíthatnak módszert. Az auditorok várhatóan hozzáférhetővé teszik jelentéseiket a megfelelő szabályozó hatóságok vagy akár a nyilvánosság számára.

Jogi szempontból a felhasználók mindig fordulhatnak a nemzeti hatóságukhoz, amely a tőzsdei szolgáltatások kezelésével kapcsolatos viták rendezéséért felelős. A Németországban üzleti tevékenységet folytató pénzváltók esetében ez a vitás ügyekben illetékes általános hatóság (Universalschlichtungsstelle des Bundes). Ezen túlmenően az Európai Bizottság által biztosított európai online vitarendezési platform (lásd ODR) is igénybe vehető az Európai Unió tagállamaiban székhellyel rendelkező tőzsdei szolgáltatásokkal kapcsolatos viták rendezéséhez.

Vannak már olyan projektek, amelyek használják a Talert?

Tudomásunk van arról, hogy több vállalkozás is folytat kísérleti projekteket vagy fejlesztett ki működő prototípusokat. Több rendszeres bankkal és több központi bankkal is tárgyalásokat folytatunk a projektről. Ennek ellenére jelenleg még nincsenek termékek a piacon, és úgy gondoljuk, hogy a projekt jelenlegi állapotát tekintve ez még korai lenne (lásd még a bugtrackerünket a nyitott problémák listájáért).

Támogatja a Taler az ismétlődő fizetéseket?

Jelenleg a pénztárca implementációnk nem támogatja az ismétlődő fizetéseket. Az ismétlődő fizetések, amelyeknél valamilyen fix összeget fizetünk ki rendszeresen, elméletileg lehetségesek a Talerrel, de van néhány kikötés. Konkrétan, az ismétlődő fizetések csak akkor működnek, ha a Taler pénztárca a kívánt időpontban fut és online van. Továbbá, ismétlődő jellegükből adódóan összekapcsolhatóak, és így használhatók az ismétlődő fizetést végző felhasználó deanonimizálására, például úgy, hogy a felhasználót a fizetés idején offline állapotba kényszerítik, és megfigyelik, hogy a fizetés nem történik meg időben. Végezetül a Taler pénztárca nem működik hitellel, így a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy elegendő egyenleggel rendelkezzen az ismétlődő fizetés teljesítéséhez. Ennek ellenére hasznosak lehetnek, és a Taler pénztárca egy jövőbeli verziója valószínűleg támogatni fogja őket. De ez egyelőre nem olyan funkció, amelyet a Taler 1.0. verziójához tervezünk.